TRV:03026

ID TRV:03026
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Adkomst: Adkomst til elektrotekniske rom skal tilpasses for det utstyret som skal fraktes inn og ut av rommet gjennom en dør som slår ut av rommet.
  1. Utførelse: Dør skal inngå i brannseksjoneringen.
  2. Utførelse: Dersom dør har midtstolpe, skal den kunne demonteres og fjernes ved behov.
  3. Utførelse: Over dør kan det etableres et fast felt som ved behov kan demonteres og fjernes.
  4. Utførelse: Minstekrav til lysåpning i dør til elektroteknisk rom er gitt i Tabell: Minstekrav til lysåpning i dør.
  5. Utførelse: Krav til lysåpning gjelder hele ruten fra-og-med ytterdør til-og-med dør for elektroteknisk rom (eventuelt også heis).
2130 mm er anbefalt høyde på lysåpning i dør i europeiske normer.
Ofte transporteres kabinetter på pall, derfor ytterligere større lysåpning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er at utstyr skal kunne fraktes inn og ut av rommet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon