TRV:03026

ID TRV:03026
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Adkomst: Adkomst til elektrotekniske rom skal tilpasses for det utstyret som skal fraktes inn og ut av rommet gjennom en dør som slår ut av rommet.
  1. Utførelse: Dør skal inngå i brannseksjoneringen.
  2. Utførelse: Dersom dør har midtstolpe, skal den kunne demonteres og fjernes ved behov.
  3. Utførelse: Over dør kan det etableres et fast felt som ved behov kan demonteres og fjernes.
  4. Utførelse: Minstekrav til lysåpning i dør til elektroteknisk rom er gitt i Tabell: Minstekrav til lysåpning i dør.
  5. Utførelse: Krav til lysåpning gjelder hele ruten fra-og-med ytterdør til-og-med dør for elektroteknisk rom (eventuelt også heis).
2130 mm er anbefalt høyde på lysåpning i dør i europeiske normer.
Ofte transporteres kabinetter på pall, derfor ytterligere større lysåpning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon