TRV:03036

ID TRV:03036
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Elektroteknisk rom av kategori 0 og 1: Prosjektering av belysning kan foretas spesielt i hvert enkelt tilfelle, se Tabell: Anbefalt klima i elektrotekniske rom for prosjekteringsreferanser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon