TRV:03038

ID TRV:03038
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Forsert ventilasjon: Ved forsert ventilasjon, eventuelt i kombinasjon med temperaturregulering, skal det være støvfilter. Se krav til kapsling av elektrotekniske rom i Tabell: Anbefalt klima i elektrotekniske rom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon