TRV:03040

ID TRV:03040
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Luftfuktighet: Luftfuktighet bør holdes innenfor gitte grenser, se Tabell: Anbefalt klima i elektrotekniske rom.
  1. Utførelse: Elektrisk og elektronisk utstyr uten beskyttelse skal ikke utsettes for kondens. En luftfuktighet under 70 % er foretrukket.
  2. Utførelse: Elektronisk utstyr bør omgis av luft med en høy luftfuktighet for å begrense skadepotensialet som skyldes elektrostatisk utladning. Dette er rimelig ivaretatt for en luftfuktighet over 20 %.
  3. Utførelse: Avfuktingsanlegg kan unngås med følgende tiltak (ofte er disse trivielt oppfylt):
    • Kondensvann fra kondenserende flater i kjøle- og klimaanlegg dreneres bort,
    • Temperaturen heves tilstrekkelig til å unngå kondensering på elektrisk utstyr.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon