TRV:03041

ID TRV:03041
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Støv: Elektrotekniske rom skal bygges slik at støv hindres i å trenge inn i rommet, se Tabell: Anbefalt klima i elektrotekniske rom.
  1. Utførelse: Vegger og tak skal utføres i materiale som ikke avgir støvpartikler til rommet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon