TRV:03050

ID TRV:03050
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst b) Elektrotekniske rom i tunneler: For krav til branndeteksjon for elektrotekniske rom i tunneler (kategori 3), se Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak, og spesielt TSI SRT punkt 4.2.1.4.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt For rask iverksettelse av prosedyrer for å stoppe tog på vei inn i tunnelen, få ut tog som er i tunnelen, samt videre varsling.
Relatert krav TRV:00690
Opprettet
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.4 a).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Kravlokasjon