TRV:03051

ID TRV:03051
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Varsling: Elektrotekniske rom skal ha detektorer/alarmer for varsling (se Tabell: Alarmer i elektrotekniske rom) i den grad aktuelt utstyr er installert i eller i umiddelbar nærhet til det elektrotekniske rommet:
  1. Utførelse: Forenklet elektrotekniske rom av kategori 3 i form av et skap i utemiljø kan ha redusert omfang av varsling.
  2. Utførelse: Varsling kan være bare lokalt eller både til fjernt, bemannet operasjonssted og lokalt.
  3. Utførelse: I tilknytning til elektroteknisk rom av kategori 0 skal kjølemaskiner, dataromkjølere, ventilasjonsanlegg osv. være styrbare gjennom kommunikasjonsløsninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon