TRV:03052

ID TRV.03052
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Krav til perimetersikring: Dører og porter inn til elektrotekniske anlegg skal være sikret for å forhindre adgang til eller uønsket inntrenging i anleggene.

Sikringstiltak som gjelder dører og porter skal være tilstrekkelig ivaretatt for relevante deler av:

  1. [FSE] - (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg)
  2. [kraftberedskapsforskriften] - (Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen)
  3. [FEF] - (Forskrift for elektriske forsyningsanlegg)
  4. [Samtrafikkforskriften]
  5. Bane NOR's interne sikkerhetsstyringssystem.

Rømningsveier skal tilfredsstille [TEK17] og [FEF].

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre samsvar med forskriftskrav.
Endringsartikler 510 2024 Endringsartikkel 3919
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro, Prosjektering og bygging, Elektrotekniske bygninger og rom, Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske_anlegg