TRV:03075

ID TRV:03075
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Finvern: Finvern eller “mellomvern” skal installeres i hovedfordeling (“omformerrom”), ved alle innkommende linjer/kabler. Vernene kan dubleres.
  1. Utførelse: Finvern skal installeres i de respektive fordelingsskap for signal-, fjernkontroll- og ekomanlegg, se også Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom#Overspenningsvern for ekom- og signalutstyr.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon