TRV:03104

ID TRV:03104
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Risikoanalyse sikkerhet: Risikoanalyser for sikkerhet i banestrømforsyningen bør baseres på NEK CLC/TS 50562:2011 for å standardisere og redusere analyseomfanget.
  1. Utførelse: NEK CLC/TS 50562:2011 er generisk og derfor skal risikoanalysen i tillegg ta for seg stedlige forhold (det inkluderer også hvorvidt eksisterende anlegg på stedet allerede er i henhold til tiltakene i spesifikasjonen og Teknisk regelverk)
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon