TRV:03104

ID TRV:03104
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Risikoanalyse sikkerhet: Risikoanalyser for sikkerhet i banestrømforsyningen bør baseres på NEK CLC/TS 50562:2011 for å standardisere og redusere analyseomfanget.
  1. Utførelse: NEK CLC/TS 50562:2011 er generisk og derfor skal risikoanalysen i tillegg ta for seg stedlige forhold (Det inkluderer også hvorvidt eksisterende anlegg på stedet allerede er i henhold til tiltakene i spesifikasjonen og Teknisk regelverk).
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Standardisere og redusere analyseomfanget.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 769
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID352

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon