546 2014 Endringsartikkel 769

1 Endringsinformasjon

EndringsID 769
Forslagsdato 2014-01-06 14:28:02
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt Flere
Forslagstekst Med bakgrunn i arbeidsgruppen (MAT) sitt arbeid i 2013 foreslås følgende endringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav begrunnet i analyseskjemaet:
 • 3.1 Nytt krav “Risikoanalyse sikkerhet” ID352
 • 4.1 Nytt krav om “Tilrettelegging for termografering” ID346
 • 4.1 Flyttet inn krav vedrørende “Fremtidig endring” ID67 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.1 Flyttet inn krav vedrørende “Klimatiske og miljøbestemte forhold” ID 114 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.1 Flyttet inn krav vedrørende “Forrigling” ID 14 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.1 Nytt krav om “Betjeningsutforming” ID374
 • 4.2 Nytt krav om verifisering “Generelt” ID19
 • 4.2 Nytt krav om “Verifisering av redundans” ID 373
 • 4.2 Flyttet inn krav vedrørende “Verifikasjon av krav i NEK440” ID 56 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.2 Flyttet inn krav vedrørende “Prøvedrift” ID 57 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.2 Flyttet inn krav vedrørende “Driftsprosedyrer” ID 15 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
Referansedokumenter

2 Beskrivelse av endringen

2.1 Overordnet

Endringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav utover det som ble utført i gjennomgangen 2012.

2.2 Behandlede endringsforslag

Følgende mottatte endringsforslag er behandlet som en del av regelverksgjennomgangen:

Endringsforslags ID Beskrivelse Status
Ingen

2.3 Endringslogg

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav
 • 3.1 Nytt krav Risikoanalyse sikkerhet ID352
 • 4.1 Nytt krav om Tilrettelegging for termografering ID346
 • 4.1 Flyttet inn krav vedrørende Fremtidig endring ID67 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.1 Flyttet inn krav vedrørende Klimatiske og miljøbestemte forhold ID 114 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.1 Flyttet inn krav vedrørende Forrigling ID 14 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.1 Nytt krav om Betjeningsutforming ID374
 • 4.2 Nytt krav om verifisering Generelt ID19
 • 4.2 Nytt krav om Verifisering av redundans ID 373
 • 4.2 Flyttet inn krav vedrørende Verifikasjon av krav i NEK440 ID 56 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.2 Flyttet inn krav vedrørende Prøvedrift ID 57 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.2 Flyttet inn krav vedrørende Driftsprosedyrer ID 15 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
546 2014 Endringsartikkel 769

2.4 Endringer etter høring

Følgende kravendringer er utført etter at regelverkskapitlene ble sendt på høring, i hovedsak basert på høringskommentarer:

 • Ingen

3 Vurdering av endringen

Hvert enkelt krav, både i eksisterende regelverk, innkomne endringsforslag og krav fremkommet i analysemøtene er vurdert ut fra parameterne under. Vurderingen er dokumentert i analyseskjemaet dokument 201101543-30. Feltene nedenfor fylles derfor ikke ut. ID i listen over er referanse til analyseskjemaet.

Det er ikke utført kravendringer etter høring.

3.1 R - pålitelighet

N/A

3.2 A - tilgjengelighet

N/A

3.3 M - vedlikeholdbarhet

N/A

3.4 S - sikkerhet

N/A

3.5 L - levetid

N/A

3.6 K - kapasitet

N/A

3.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • Analyseskjema: 201101543-30
 • Høringsnotat med forslag til ny tekst med spor endringer: 201101543-27
 • Høringskommentarer med utsvaring: 201101543-29

3.8 Høringskommentarer

Arbeidsgruppene har bestått av representanter fra Bane Teknikk, Bane Energi og Teknologi. De foreslåtte kapitlene har vært til høring internt i Jernbaneverket, både formelt og uformelt, samt til uformell kommentering hos Trafikkverket. Høringskommentarer og behandling av disse er oppsummert i dokument 201101543-29. Nedenfor en kort oppsummering av tilbakemeldingene:

3.8.1 Formell høring

Se dokument 201101543-27.

 • T – ingen tilbakemelding
 • U – ingen tilbakemelding
 • B – ingen tilbakemelding
 • P – ingen tilbakemelding
 • S – ingen kommentarer, se 201101543-28
 • BE - kommentarer mottatt, se kommentarskjema
 • E Signal - ingen tilbakemelding

3.8.2 Uformell høring

 • BE – kommentarer mottatt, se kommentarskjema
 • BTE – ingen tilbakemelding
 • BV – ingen tilbakemelding
 • Sakkynding driftsleder BØ – ingen tilbakemelding
 • UPJE – ingen tilbakemelding
 • E
  • Elkraft – ingen tilbakemelding
  • Signal – ingen tilbakemelding
  • Regelverk og spesifikasjoner – ingen tilbakemelding
  • RAMS – ingen tilbakemelding
 • TrV – ingen kommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales --Steinar Danielsen (diskusjon) 15. jan 2014 kl. 23:02 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK

5.2 Utbygging

Hva er ny tekst? Er "Forrigling" riktig ord?

--Steinar Danielsen (diskusjon) 17. jan 2014 kl. 10:29 (CET):

 • Lagt inn referanse til ny tekst i 3.7.
 • Forrigling er definert i Electropedia som er samlingen av begreper benyttet i Cenelec sine standarder, se IEV ref 20441-16-49 20. Regelverkskravet Forrigling er for å svare ut standarden NEK440 sitt punkt 6.2.1.3 som har overskrift "Forriglingsutstyr eller låser".

OK etter oppklarende kommentarer.

5.3 Bane

OK

5.4 Teknologi

OK

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres