TRV:03106

ID TRV:03106
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tilrettelegging for termografering: Elektriske anlegg og komponenter bør så langt praktisk mulig utformes slik at termografering enkelt kan utføres, fortrinnsvis uten å måtte ta anlegget eller komponenten ut av drift ettersom termografering er Bane NORs foretrukne metode for tilstandskontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Mulig å foreta tilstandskontroll mens anlegget er i drift.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 769
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID346

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon