TRV:03106

ID TRV:03106
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Tilrettelegging for termografering: Elektriske anlegg og komponenter bør så langt praktisk mulig utformes slik at termografering enkelt kan utføres, fortrinnsvis uten å måtte ta anlegget eller komponenten ut av drift ettersom termografering er Bane NORs foretrukne metode for tilstandskontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon