TRV:03107

ID TRV:03107
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Fremtidig endring: Anlegg skal bygges slik at senere utvidelse eller endring i rimelig grad er tilrettelagt.
  1. Utførelse: Tilrettelegging kan for eksempel innebære:
    1. Reserveplass/reserverør
    2. Mulighet for stor grad av ombygging før man må ta eksisterende anlegg ut av drift
    3. Mulighet for å ta redundante deler ut av drift uten å påvirke driften av øvrige anleggsdeler
    4. Tilgang til å utvide eller endre digitale systemer (eks. deponering av kildekode hos uavhengig tredjepart til bruk i tilfelle leverandør blir borte)
  2. Utførelse: Nye tavler og føringsveier skal av erfaring bygges med minst 25 % ledig plass.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon