TRV:03111

ID TRV:03111
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Levetid stasjonsanlegg: For robuste anlegg, for fornyelsesplanlegging og for forutsigbar kraftsystemplanlegging bør stasjonsanlegg designes for en levetid på minimum 40 år med normalt vedlikehold.
  1. Verifikasjon: Levetiden skal sannsynliggjøres i sammen med en oversikt over hvilke tiltak som må gjøres for å overholde levetiden (utbytting, større vedlikehold etc.)
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon