TRV:03112

ID TRV:03112
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst EMC generelt: For å sannsynliggjøre oppfyllelse av EMC-direktivet skal stasjonsanlegg prosjekteres, bygges og testes etter NEK EN 50121-5:2017.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre at stasjonsanlegget påvirker andre anlegg utillatelig og sikre at stasjonanlegget er immunt mot eksterne tillatte forstyrrelser.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1029, 546 2014 Endringsartikkel 1031
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID322

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon