TRV:03113

ID TRV:03113
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Generelt: Generelt bør oppfyllelse av krav verifiseres med
  • beskrivelse av hvordan kravet er tenkt overholdt og
  • beregning eller måling/test som sannsynliggjør overholdelse samt
  • at leverandør minimum og eksplisitt erklærer at kravet er overholdt.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Oppdage feil design.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 769
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID19

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon