TRV:03114

ID TRV:03114
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Verifikasjon av redundans: Redundante komponenter og anlegg skal være uavhengige.
  1. Verifikasjon: Uavhengigheten skal testes før idriftsettelse under mest mulig realistiske forhold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon