TRV:03114

ID TRV:03114
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Verifikasjon av redundans: Redundante komponenter og anlegg skal være uavhengige.
  1. Verifikasjon: Uavhengigheten skal testes før idriftsettelse under mest mulig realistiske forhold.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre at redundante komponenter virkelig er uavhengige.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 769
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID373

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon