TRV:03115

ID TRV:03115
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Verifikasjon av krav i NEK 440: Verifikasjon av krav i NEK440 skal avtales i hvert enkelt tilfelle
  1. Utførelse: Samsvarserklæring kan være tilstrekkelig.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Verifiserer og dokumenterer at anlegget er installert og fungerer som planlagt.

Avdekke feil.

Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 769
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID56

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon