TRV:03115

ID TRV:03115
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Verifikasjon av krav i NEK 440: Verifikasjon av krav i NEK440 skal avtales i hvert enkelt tilfelle
  1. Utførelse: Samsvarserklæring kan være tilstrekkelig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon