TRV:03116

ID TRV:03116
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Prøvedrift: Prøvedrift bør gjennomføres.
  1. Utførelse: Omfanget avtales i hvert enkelt tilfelle mellom byggherre og leverandør avhengig av anleggets omfang, deriblant kompleksitet og viktighet, jf. NEK 440:2015 punkt 11.4.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Luke ut feil i et anlegg før endelig overtakelse.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 769
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID57

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon