TRV:03117

ID TRV:03117
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Driftsprosedyrer: Nødvendige driftsprosedyrer for anlegget utover de krav som fremkommer av Teknisk regelverk og spesifiseres av byggherren skal beskrives av leverandør som en del av FDV-dokumentasjonen, jf. NEK 440:2015 punkt 7.1.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon