TRV:03117

ID TRV:03117
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Driftsprosedyrer: Nødvendige driftsprosedyrer for anlegget utover de krav som fremkommer av Teknisk regelverk og spesifiseres av byggherren skal beskrives av leverandør som en del av FDV-dokumentasjonen, jf. NEK 440:2015 punkt 7.1.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Hindre feil betjening.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 769
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID15

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon