TRV:03118

ID TRV:03118
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Total målefeil høyspenningsmålere (internt): For nøyaktig energimåling til oppgjør internt i Bane NOR og beregning av tariffer bør total målefeil for målere og måleverdiomformere ikke overskride 1,0 % og skal ikke overskride 1,5 % (det vil si samme nøyaktighetsnivå som for tog gitt i NEK EN 50463-2:2017 punkt 4.2.3) under referanseforhold beskrevet under.
 1. Utførelse: Følgende referanseforhold kan for standardiseringsformål erstatte Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimmensjonering/Påregnelige påkjenninger (det vil si samme referanseforhold som gitt for tog i NEK EN 50463-2:2017 punkt 4.2.3):
  1. Driftsspenning mellom Umin1 og Umax2 som angitt i NEK EN 50163:2004/AC:2013 punkt 4.1,
  2. Belastningsstrøm mellom 10 % og 120 % av nominell strøm og
  3. Effektfaktor mellom 0,85 og 1.
  4. Verifikasjon: Den totale målefeilen for elektrisitetsmåler og måleverdiomformere for strøm og spenning skal beregnes ut fra formel 1.

Formel 1: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'

Hvor:

 • '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' er total unøyaktighet for energimåleutrustningen (EMF = Energy Measurement Function)
 • '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' er unøyaktighet for elektrisitetsmåleren (ECF = Energy Calculation Function)
 • '"`UNIQ--math-00000003-QINU`"' er unøyaktighet for spenningstransformator e.l. (VMF = Voltage Measurement Function)
 • '"`UNIQ--math-00000004-QINU`"' er unøyaktighet for strømtransformator e.l. (CMF = Current Measurement Function)
Grafikkvisning Formel 1: [math]\displaystyle{ \epsilon_{EMF} =\sqrt{(\epsilon_{ECF}^2+\epsilon_{CMF}^2+\epsilon_{VMF}^2} }[/math]

Hvor:

 • [math]\displaystyle{ \epsilon_{EMF} }[/math] er total unøyaktighet for energimåleutrustningen (EMF = Energy Measurement Function)
 • [math]\displaystyle{ \epsilon_{ECF} }[/math] er unøyaktighet for elektrisitetsmåleren (ECF = Energy Calculation Function)
 • [math]\displaystyle{ \epsilon_{VMF} }[/math] er unøyaktighet for spenningstransformator e.l. (VMF = Voltage Measurement Function)
 • [math]\displaystyle{ \epsilon_{CMF} }[/math] er unøyaktighet for strømtransformator e.l. (CMF = Current Measurement Function)
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sannsynligvis sikre en akseptabel total målefeil over en lenger periode (ikke momentan)
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID309

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon