TRV:03118

ID TRV:03118
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Total målefeil høyspenningsmålere (internt): For nøyaktig energimåling til oppgjør internt i Bane NOR og beregning av tariffer bør total målefeil for målere og måleverdiomformere ikke overskride 1,0 % og skal ikke overskride 1,5 % (det vil si samme nøyaktighetsnivå som for tog gitt i LOC & PAS TSI vedlegg D) under referanseforhold beskrevet under.
 1. Utførelse: Følgende referanseforhold kan for standardiseringsformål erstatte Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimmensjonering/Påregnelige påkjenninger (det vil si samme referanseforhold som gitt for tog i LOC & PAS TSI vedlegg D):
  1. Driftsspenning mellom Umin1 og Umax2 som angitt i NEK EN 50163:2004/AC:2013 punkt 4.1,
  2. Belastningsstrøm mellom 10 % og 120 % av nominell strøm og
  3. Effektfaktor mellom 0,85 og 1.
  4. Verifikasjon: Den totale målefeilen for elektrisitetsmåler og måleverdiomformere for strøm og spenning skal beregnes ut fra formel 1.

Formel 1: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'

Hvor:

 • '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' er total unøyaktighet for energimåleutrustningen (EMF = Energy Measurement Function)
 • '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' er unøyaktighet for elektrisitetsmåleren (ECF = Energy Calculation Function)
 • '"`UNIQ--math-00000003-QINU`"' er unøyaktighet for spenningstransformator e.l. (VMF = Voltage Measurement Function)
 • '"`UNIQ--math-00000004-QINU`"' er unøyaktighet for strømtransformator e.l. (CMF = Current Measurement Function)
Grafikkvisning Formel 1:

Hvor:

 • er total unøyaktighet for energimåleutrustningen (EMF = Energy Measurement Function)
 • er unøyaktighet for elektrisitetsmåleren (ECF = Energy Calculation Function)
 • er unøyaktighet for spenningstransformator e.l. (VMF = Voltage Measurement Function)
 • er unøyaktighet for strømtransformator e.l. (CMF = Current Measurement Function)
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon