TRV:03119

ID TRV:03119
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Total målefeil høyspenningsmålere (eksternt): For nøyaktig energimåling til oppgjør mellom Bane NOR og eksternt part skal total målefeil avtales særskilt.
  1. Utførelse: Avtalen bør følge gjeldende bransjenorm, alternativt baseres på føringer/praksis fra Statnett.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sannsynligvis sikre en akseptabel total målefeil over en lenger periode (ikke momentan)
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID309

EH-027288-004

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon