TRV:03120

ID TRV:03120
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) AMS: "Elektrisitetsmålere som brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør eller tariffer skal for korrekt avregning og nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk utstyres med avansert måle- og styringssystem (AMS) etter intensjonen i Forskrift om kraftomsetning og nettjenester.
  1. Utførelse: For internt forbruk hos infrastruktureier er krav a, d, g og h i Forskrift om kraftomsetning og nettjenester §4-2 relevante og viktige.
  2. Utførelse: For utveksling av energi i grensesnitt mellom kontaktledningsnett eller mellom matestasjon og kontaktledningsnett gjelder i tillegg til Utførelse 1 at registrering av aktiv og reaktiv energi skal være separat for hver retning på grunn av påregnelig effektretning.
  3. Utførelse: Det ligger implisitt i AMS at for enklest mulig bruk skal målerne være fjernavleste.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon