TRV:03120

ID TRV:03120
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Intensjonskrav
Kravtekst AMS: "Elektrisitetsmålere som brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør eller tariffer skal for korrekt avregning og nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk utstyres med avansert måle- og styringssystem (AMS) etter intensjonen i Forskrift om kraftomsetning og nettjenester.
  1. Utførelse: For internt forbruk hos infrastruktureier er krav a, d, g og h i Forskrift om kraftomsetning og nettjenester §4-2 relevante og viktige.
  2. Utførelse: For utveksling av energi i grensesnitt mellom kontaktledningsnett eller mellom matestasjon og kontaktledningsnett gjelder i tillegg til Utførelse 1 at registrering av aktiv og reaktiv energi skal være separat for hver retning på grunn av påregnelig effektretning.
  3. Utførelse: Det ligger implisitt i AMS at for enklest mulig bruk skal målerne være fjernavleste.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Bidra til korrekt avregning, nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk og økt mulighet for nettselskapet til å effektivisere driften av nettet.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1321
Relatert krav
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID527, EH-027288-000 ID331, EH-027288-000 ID332, EH-027288-000 ID333
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon