TRV:03132

ID TRV:03132
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Driftsmåling: For grovt å kunne avdekke årsaksforhold ved feil og alvorlige feil, ta ut belastningsstatistikk og lage kjøre/driftsplaner skal det for hver avgang måles spenning (U), strøm (I), aktiv effekt (P) og reaktiv effekt (Q) som effektivverdier.
  1. Utførelse: Alle målte verdier skal logges med ettsekundsoppløsning, og skal overføres fjernt og skal lagres lokalt i minimum 60 dager for detaljert analyse.
  2. Utførelse: Loggene skal være tilstrekkelige for utførelse av fjernkontroll og lokalkontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt For å lette vurdering av belastning av på de ulike linjeavgangene samt undersøkelse av feil
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03177
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID312

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon