546 2014 Endringsartikkel 1028

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1028
Forslagsdato 18.12.2014
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 5 Koblingshus
Avsnitt
Forslagstekst Med bakgrunn i arbeidsgruppens (KBA) arbeid foreslås eksisterende Teknisk regelverk for prosjektering og bygging av koblingshus erstattet av et nytt felles kapittel koblingsanlegg begrunnet i analyseskjemaet.
Referansedokumenter

2 Beskrivelse av endringen

2.1 Overordnet

Forslag til nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg. Arbeidsgruppen har gjennomgått alle krav til koblingsanlegg som beskrevet i forslåtte kapittel, både for matestasjoner og koblingshus. Dette har medført at Banestrømforsyning/Prosjektering/Koblingshus og Banestrømforsyning/Prosjektering/Koblingshus kan fjernes og endringer i Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning og Banestrømforsyning/Bygging/Energiforsyning hvor mange krav er tilsvarende fjernet.

2.2 Behandlede endringsforslag

Følgende mottatte endringsforslag er behandlet som en del av regelverksgjennomgangen:

Endringsforslags ID Beskrivelse Status
Ingen

2.3 Endringslogg

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning
 • 11.1 Funksjon: Erstattet av Koblingsanlegg
 • 11.2 Kapasitet: Erstattet av Koblingsanlegg og Kraftsystem
 • 11.3 Dimensjonering: Erstattet av Koblingsanlegg
 • 11.4 Sikkerhet: Erstattet av Koblingsanlegg
 • 11.5 Grensesnitt: Fjernet definisjon
 • 14.2 Sum stasjon: Fjernet krav ID311
 • 14.3 Utgående linjer: Erstattet av nytt Koblingsanlegg ID312
546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Bygging/Energiforsyning
 • 2.4 Koblingsanlegg i forbindelse med matestasjonsanlegg erstattet av Koblingsanlegg og Matestasjoner
546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering/Koblingshus

Erstattet av nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Bygging/Koblingshus

Erstattet av nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg

Nytt kapittel

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg/Vedlegg/Informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt)

Nytt vedlegg

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring/Driftsmerking i 15kV koblingsanlegg

Oppdatert og flyttet til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg/Vedlegg/Driftsmerking (normativt)

546 2014 Endringsartikkel 1028

2.4 Endringer etter høring

Følgende kravendringer er utført etter at regelverkskapitlene ble sendt på høring, i hovedsak basert på høringskommentarer:

 • 2.1 b) Antall faser: Nytt utførelseskrav, ID485
 • 2.1 c) Behov for avganger: Nytt utførelseskrav, ID295
 • 2.1 d) Krav til brytere: Fjernet verifikasjonskrav, ID416
 • 2.1 e) Krav til måletransformatorer: Bestemt standard, ID509
 • 2.1 f) Bruk av SF6 som isolasjonsmedium: Presisert utførelseskrav, ID442
 • 3.2 c) Hjelpekraft: Presisert utførelseskrav om batterikapasitet og batterianleggets utførelse, ID422
 • 3.4 a) Omkoblingsmulighet: Fjernet tillatt omkoblingsmulighet, ID5173 Vurdering av endringen

Hvert enkelt krav, både i eksisterende regelverk, innkomne endringsforslag og krav fremkommet i analysemøtene er vurdert ut fra parameterne under. Vurderingen er dokumentert i analyseskjemaet dokument 201101543-39. Feltene nedenfor fylles derfor ikke ut.

3.1 R - pålitelighet

N/A

3.2 A - tilgjengelighet

N/A

3.3 M - vedlikeholdbarhet

N/A

3.4 S - sikkerhet

N/A

3.5 L - levetid

N/A

3.6 Ø - økonomi

N/A

3.7 K - kapasitet

N/A

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • Analyserapport: 201101543-40
 • Høringsnotat med forslag til forslag til nytt kapittel: 201101543-32
 • Høringskommentarer med utsvaring: 201101543-38
 • Analyseskjema: 201101543-39

3.9 Høringskommentarer

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Teknologi, Energi, Plan og Teknikk Elkraft og Tele, Follobanen/IC-prosjektet og Elkraftsentralen Oslo S med flere interne høringsrunder i arbeidsgruppen ettersom arbeidet er gått fra fase til fase i kravhåndteringsprosessen. Endringene har vært til bred intern høring i Jernbaneverket. I tillegg er det avholdt åpent høringsmøte på Stortorvet 7 2014-12-02.

 • Høringskommentarer med utsvaring: 201101543-38

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales --Steinar Danielsen (diskusjon) 18. des. 2014 kl. 14:27 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok

5.2 Prosjekter

ok

5.3 Infrastruktureier

Skulle gjerne hatt en gjennomgang av dette på vårt møte 5.1.2015 hva dette faktisk innebærer.....

5.4 Teknologi

ok (teltor) Hva angår kommentaren fra Infrastruktureier; Revisjonsarbeidet har ved flere anledninger vært til høring, samt åpne høringsmøter i auditoriet. Videre har det som det står i forslaget vært bred deltakelse i arbeidsgruppene - også fra infrastruktureier.

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres