546 2014 Endringsartikkel 1028

Endringsinformasjon

EndringsID 1028
Forslagsdato 18.12.2014
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 5 Koblingshus
Avsnitt
Forslagstekst Med bakgrunn i arbeidsgruppens (KBA) arbeid foreslås eksisterende Teknisk regelverk for prosjektering og bygging av koblingshus erstattet av et nytt felles kapittel koblingsanlegg begrunnet i analyseskjemaet.
Referansedokumenter

Beskrivelse av endringen

Overordnet

Forslag til nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg. Arbeidsgruppen har gjennomgått alle krav til koblingsanlegg som beskrevet i forslåtte kapittel, både for matestasjoner og koblingshus. Dette har medført at Banestrømforsyning/Prosjektering/Koblingshus og Banestrømforsyning/Prosjektering/Koblingshus kan fjernes og endringer i Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning og Banestrømforsyning/Bygging/Energiforsyning hvor mange krav er tilsvarende fjernet.

Behandlede endringsforslag

Følgende mottatte endringsforslag er behandlet som en del av regelverksgjennomgangen:

Endringsforslags ID Beskrivelse Status
Ingen

Endringslogg

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning
 • 11.1 Funksjon: Erstattet av Koblingsanlegg
 • 11.2 Kapasitet: Erstattet av Koblingsanlegg og Kraftsystem
 • 11.3 Dimensjonering: Erstattet av Koblingsanlegg
 • 11.4 Sikkerhet: Erstattet av Koblingsanlegg
 • 11.5 Grensesnitt: Fjernet definisjon
 • 14.2 Sum stasjon: Fjernet krav ID311
 • 14.3 Utgående linjer: Erstattet av nytt Koblingsanlegg ID312
546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Bygging/Energiforsyning
 • 2.4 Koblingsanlegg i forbindelse med matestasjonsanlegg erstattet av Koblingsanlegg og Matestasjoner
546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering/Koblingshus

Erstattet av nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Bygging/Koblingshus

Erstattet av nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg

Nytt kapittel

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg/Vedlegg/Informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt)

Nytt vedlegg

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring/Driftsmerking i 15kV koblingsanlegg

Oppdatert og flyttet til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg/Vedlegg/Driftsmerking (normativt)

546 2014 Endringsartikkel 1028

Endringer etter høring

Følgende kravendringer er utført etter at regelverkskapitlene ble sendt på høring, i hovedsak basert på høringskommentarer:

 • 2.1 b) Antall faser: Nytt utførelseskrav, ID485
 • 2.1 c) Behov for avganger: Nytt utførelseskrav, ID295
 • 2.1 d) Krav til brytere: Fjernet verifikasjonskrav, ID416
 • 2.1 e) Krav til måletransformatorer: Bestemt standard, ID509
 • 2.1 f) Bruk av SF6 som isolasjonsmedium: Presisert utførelseskrav, ID442
 • 3.2 c) Hjelpekraft: Presisert utførelseskrav om batterikapasitet og batterianleggets utførelse, ID422
 • 3.4 a) Omkoblingsmulighet: Fjernet tillatt omkoblingsmulighet, ID517Vurdering av endringen

Hvert enkelt krav, både i eksisterende regelverk, innkomne endringsforslag og krav fremkommet i analysemøtene er vurdert ut fra parameterne under. Vurderingen er dokumentert i analyseskjemaet dokument 201101543-39. Feltene nedenfor fylles derfor ikke ut.

R - pålitelighet

N/A

A - tilgjengelighet

N/A

M - vedlikeholdbarhet

N/A

S - sikkerhet

N/A

L - levetid

N/A

Ø - økonomi

N/A

K - kapasitet

N/A

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • Analyserapport: 201101543-40
 • Høringsnotat med forslag til forslag til nytt kapittel: 201101543-32
 • Høringskommentarer med utsvaring: 201101543-38
 • Analyseskjema: 201101543-39

Høringskommentarer

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Teknologi, Energi, Plan og Teknikk Elkraft og Tele, Follobanen/IC-prosjektet og Elkraftsentralen Oslo S med flere interne høringsrunder i arbeidsgruppen ettersom arbeidet er gått fra fase til fase i kravhåndteringsprosessen. Endringene har vært til bred intern høring i Jernbaneverket. I tillegg er det avholdt åpent høringsmøte på Stortorvet 7 2014-12-02.

 • Høringskommentarer med utsvaring: 201101543-38

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales --Steinar Danielsen (diskusjon) 18. des. 2014 kl. 14:27 (CET)

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Prosjekter

ok

Infrastruktureier

Skulle gjerne hatt en gjennomgang av dette på vårt møte 5.1.2015 hva dette faktisk innebærer.....

Teknologi

ok (teltor) Hva angår kommentaren fra Infrastruktureier; Revisjonsarbeidet har ved flere anledninger vært til høring, samt åpne høringsmøter i auditoriet. Videre har det som det står i forslaget vært bred deltakelse i arbeidsgruppene - også fra infrastruktureier.

Konklusjon

Endringen gjennomføres