TRV:03136

ID TRV:03136
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Forrigling: For å hindre personskader og materielle skader ved feilbetjening av brytere, skal betjening av effektbrytere, skillebrytere og jordingsbrytere i koblingsanlegg forrigles slik at skillebrytere ikke betjenes med last og jordingsbrytere ikke legges inn mot spenning.
  1. Utførelse: Forriglingene skal utføres i samsvar med NEK IEC 62271-200:2021 punkt 6.12 (inklusive 6.102).
  2. Verifikasjon: Korrekt forrigling skal verifiseres med test.
  3. Dokumentasjon: Anleggets forriglingsrutiner skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre feil betjening.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03109
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID412

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Delvis ivaretatt av NEK440, men for helhetens skyld tas også de kravene med her.