TRV:03137

ID TRV:03137
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Termograferingsfunksjon: Alle avganger skal kunne settes i termograferingsmodus for å tillate termografering og impedansmåling av kontaktledningen uten at impedansvern og underspenningsvern løser.
  1. Utførelse: Aktivering og deaktivering av funksjonen bør kunne gjøres gjennom fjernkontroll fra elkraftsentral for enklest mulig gjennomføring av termograferingen av ledningsanlegget.
  2. Utførelse: Vernfunksjoner mot overstrøm, overtemperatur og overspenning skal fremdeles være aktive.
  3. Verifikasjon: Korrekt funksjon skal verifiseres med test.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Lette termografering og impedansmåling.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID375

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon