TRV:03138

ID TRV:03138
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Vern: Koblingsanlegg skal ha vern som begrenser skade på personer og komponenter og hindrer eller begrenser følgefeil.
  1. Utførelse: Vern av koblingsanlegget og kontaktledningen skal utføres ihht. Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre skade på personer og komponenter og begrense følgefeil.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID148

EH-027288-006

FEF §2-11

FEF §4-10

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon