TRV:03146

ID TRV:03146
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Redundant utkoblingsmulighet: Leder for kobling skal ihht. NEK EN 50562:2018 kunne bryte banestrømmen med to redundante brytere.
  1. Utførelse: Kravet kan anses som tilfredsstilt når man har både innkommende og utgående avganger i hver matestasjon og fullverdige avganger for hvert spor mot andre koblingsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre utkobling av banestrømmen
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03177
Opprettet 2015/01/26
Referanse NEK EN 50562

EH-027288-000 ID 358 EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon