TRV:03156

ID TRV:03156
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Dimensjonerende spenning: Ettersom sonegrensebryterens funksjon er å håndtere spenning mellom to anleggsdeler som ikke er i fase skal bryteren dimensjoneres for dette.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon