TRV:03156

ID TRV:03156
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dimensjonerende spenning: Ettersom sonegrensebryterens funksjon er å håndtere spenning mellom to anleggsdeler som ikke er i fase skal bryteren dimensjoneres for dette.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig dimensjonering mot påregnelige påkjenninger iht. FEF§2-1.
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2423
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse EH-027288-007 ID39
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon