TRV:03161

ID TRV:03161
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kontaktledningsanlegg: Sonegrensebryteranlegget tilknyttes kontaktledningsanlegget via en kontaktledningsbryter (kabelendebryter) og mateforbindelse.
  1. Utførelse: Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Mate- og returforbindelser
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Veiledning i regelverket for å sikre oppfyllelse.
Relatert krav TRV:03166
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon