TRV:03166

ID TRV:03166
Bok 546
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kabelendebryter: Matekabler for koblingsanlegg og sonegrensebryterer skal utstyres med skillebryter ved tilkobling til kontaktledningsanlegget for enklere tilgang til vedlikehold av matekabel og stasjonsanlegg.
  1. Utførelse: Dersom avgang i koblingsanlegg ikke har fjernstyrt skillefunksjon, jf. TRV:03124, skal skillebryteren være fjernstyrt for å sikre frakobling ved arbeid på kontaktledningsanlegg eller stasjonsanlegg.
  2. Utførelse: I øvrige tilfeller skal skillebryteren være manuelt betjent.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Få mulighet til å koble fra matekabelen selv om det er spenning på kontaktledningsanlegget. Dermed kan vedlikehold, f.eks. av vask av kabelmuffer, gjøres selv om det er drift på banen det mates ut til.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1929
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse EH-027288-010 ID40
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon