TRV:03163

ID TRV:03163
Bok 546
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Redundans for returforbindelser: Retur- og utjevningsforbindelser mellom banestrømforsyningsanlegg og returkretsen skal være redundante slik at brudd i én leder ikke fører til brudd i forbindelsen. Se også NEK 900, NEK EN 50122-1:2011 avsnitt 10.3.1.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon