TRV:03163

ID TRV:03163
Bok 546
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Redundans for returforbindelser: Retur- og utjevningsforbindelser mellom banestrømforsyningsanlegg og returkretsen skal være redundante slik at brudd i én leder ikke fører til brudd i forbindelsen. Se også NEK 900:2014, NEK EN 50122-1:2011 avsnitt 10.3.1.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Unngå overbelastning av gjenværende leder slik at totalt brudd, som gir en rekke risikoer som høy spenning i returkretsen, manglende utmating, lysbue og/eller oppvarming, ikke skal skje. Selv om risikoen for hver av disse er små, er det totale risikobildet summen av mange små risikoer. Kostandene er også små.

Den eller de gjenværende ledere skal ikke bli overbelastet eller få uheldig spenningsfall. Brudd i en av kablene vil ikke bli detektert før om lang tid, og en alvorlig hendelse kan oppstå som følge av det.

Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1929
Relatert krav TRV:03191
Opprettet 2018/02/01
Referanse EH-027288-010 ID1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon