TRV:03191

ID TRV:03191
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Intensjonskrav
Kravtekst n-1: Kraftsystemet skal være planlagt, utformet og konstruert slik at det kan forsyne togtrafikken med tilstrekkelig effekt innenfor anleggenes grenser for spenning og termisk belastning ved utilgjengelighet av en vilkårlig enkeltkomponent (for eksempel mateenhet, bryter eller ledning) som med rimelighet kan antas å bli tatt ut av drift i sin helhet ved feil eller planlagt vedlikehold.
  1. Utførelse: Dersom kravet søkes tilfredsstilt ved flere komponenter/anlegg i parallell skal disse så langt det er mulig være uavhengige.
  2. Unntak: Kontaktledningen kan utferdiges uten redundans ettersom det er praktisk umulig å bygge slikt samt umulig å opprettholde trafikken dersom kontaktledningen er mekanisk revet ned.
  3. Unntak: Utfall av enkeltkomponenter kan aksepteres der sviktsannsynligheten er svært lav og en med enkle og raske tiltak kan gjenopprette normal togtrafikk.
  4. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Robust og rimelig strømforsyning.

Kravet er en kvalitativ tommelfingerregel. Kvantitative beregninger er naturlig underlag for dispensasjon fra kravet.

Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2205, 546 2014 Endringsartikkel 774, 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID27
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon