TRV:03124

ID TRV:03124
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Bestykning av avgang: En avgang skal ved hjelp av et bryterfelt ivareta følgende funksjoner:
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon