TRV:03173

ID TRV:03173
Bok 546
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Dimensjonering av returforbindelse for adskilte mateforbindelser: Returforbindelsen skal ha like stor strømføringsevne som mateforbindelsen den tilhører, se TRV:03169.
  1. Utførelse: Denne forbindelsen skal ikke påvirke dimensjoneringen av stasjonens øvrige returforbindelse.
Kontaktledningsanlegget er i mange tilfeller termisk svært overdimensjonert, ettersom det er dimensjonert ut ifra impedans/spenningsfall (Elutforming E) eller mekanisk styrke (Elutforming A, B og C). Derfor vil det kunne føre til unødig store kabeldimensjoner om matekabler dimensjoneres for samme termiske strømføringsevne som kontaktledningsanlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Krave sikrer at feildimensjonering av returforbindelsen i slike spesielle tilfeller unngås.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1929
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse EH-027288-010 ID41, ID11
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon