TRV:03174

ID TRV:03174
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Systemspesifikt
Kravtekst Nominell spenning og frekvens: Strømforsyningen til tog skal ha en nominell spenning og frekvens på henholdsvis 15000 V og 16,7 Hz som er Bane NORs valg blant tillatte systemer i ENE TSI punkt 4.2.3 1).
  1. Utførelse: Enfasenettet skal være frekvensstivt mot 50 Hz-nettet for standardisering og samkjøring med dagens system, det vil si at driftsfrekvensen i praksis benevnes som 16 2/3 Hz.
  2. Utførelse: Spenning og frekvens skal settes av matestasjoner som beskrevet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner, eventuelt ved bruk av autotransformatorer.
  3. Unntak (til 1): Hele eller deler av enfasenettet kan drives frekvenselastisk etter utredning.
  4. Unntak: Andre systemer kan velges innenfor rammene av ENE TSI dersom konseptvalgutredning (KVU) anbefaler dette til tross for brutt standardisering og manglende samkjøring med dagens system.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Standardisering og enkel samtrafikk nasjonalt og mot Sverige.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID1

ENE TSI 4.2.3 1

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon