TRV:03178

ID TRV:03178
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Håndtering av feiltilstander: Alle komponenter i kraftsystemet skal være vernet slik at skade som følge av feil eller overbelastning begrenses i størst mulig grad.
  1. Utførelse: Vernutrustningen skal for å påvirke togtrafikken i minst mulig grad være oppbygd selektivt slik at bare den feilbefengte delen av anlegget blir satt ut av drift.
  2. Utførelse: Vern skal prosjekteres, bygges og innstilles som angitt Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Begrense skade som følge av feil eller overbelastning.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID11

FEF §§2-3, 2-5, 2-6, 2-11, 4-10

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon