TRV:03180

ID TRV:03180
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Endepunktsjording: Strekninger med tunneler skal ha fjernstyrt frakobling med seriejording av hele kontaktledningsanlegget (inklusive eventuelle AT-ledninger) i alle punkter som kan tilføre spenning for å oppfylle SRT TSI punkt 4.2.2.2.
  1. Utførelse: Se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Jording av kontaktledning i tunneler.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Forenkle kommunikasjonen med brann og redningsetatene, unngå faren for å bli påkjørt av tog under redning og redusere antall brytere i tunnelanleggene. Det er ikke hensikten at disse endepunktsjording skal brukes i forbindelse med frakobling og jordingen under arbeid på kontaktledningen. Hensikten med å ta inn kravet er på en enkel måte få endepunktjordingsfunksjonen i nye anlegg (noen i JBV bygger slik funksjon allerede).
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID338

SRT TSI 4.2.2.2

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon