TRV:03184

ID TRV:03184
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Generell robusthet: Strømforsyningen til tog skal være robust mot endringer som ofte kan forventes og bør være robust mot unormale driftsituasjoner.
  1. Utførelse: Se mer spesifikke krav i etterfølgende avsnitt samt kapittel om spesifikk dimensjonering.
  2. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre at strømforsyningsanlegget gir tilstrekkelig kraft til togfremføring og at kraften er av ønsket kvalitet innenfor gitte rammer.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID228
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon