TRV:03186

ID TRV:03186
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Selvstendighet: Kraftsystemet og anleggene skal designes mest mulig selvstendige, det vil si med/som autonome enheter.
  1. Utførelse: Sidestilte komponenter og anlegg skal være uavhengige.
  2. Utførelse: Ved manglende overordnet styring eller overvåkning skal anleggene fremdeles operere selvstendig innenfor forsvarlige rammer.
  3. Verifikasjon: Selvstendigheten skal testes under realistiske forhold.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Redusere sannsynlighet for serieutfall, forbedre robustheten mot enkeltfeil.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1030
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID508
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon