TRV:03189

ID TRV:03189
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Seksjoneringsmuligheter: Hvert trafikkområde (eks. by eller strekning) bør kunne seksjoneres ut og driftes som selvstendig øy, det vil si adskilt fra resten av nettet ved hjelp av en dødseksjon (for eksempel for å kunne midlertidig kunne håndtere ulik innfasing av matestasjoner etc.).
 1. Verifikasjon: Enkel risikoanalyse skal gjennomføres som en del av kraftsystemplanleggingen, se forklaringen over.

Eksempler på trafikkområder med tilhørende mulig plassering av dødseksjon:

 • Bergen: Øst for Voss
 • Stavanger: Øst for Egersund
 • Trondheim: Sør for Støren og Øst for Hell
 • Oslo: Rundt koblingshuset Oslo S eller
  • Østfoldbanen vestre linje: Sør for Ski eller Moss
  • Østfoldbanen østre linje: Sør for Mysen
  • Drammenbanen: Mellom Asker og Drammen eller Utenfor Drammen før Sande og Hokksund.
  • Gjøvikbanen: Ved Stryken
  • Dovrebanen: Nord for Eidsvoll
  • Kongsvingerbanen: Øst for Årnes
  • Alternativt: Dødseksjoner rundt Oslo S som gjør at hver bane ut fra Oslo kan driftes selvstendig (eks. Kjelsås, Bekkelaget og Skøyen).
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Kunne drifte deler av nettet uavhengig av andre deler av nettet ved faseforskjell. Inkluderer å kunne utsette sammenkobling til et tidspunkt der mer mindre trafikk.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID429
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon