TRV:03190

ID TRV:03190
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
Ekstraordinære forhold er, jf. Kraftberedskapsforskriften §5-1:
  • uvær og annen naturskade,
  • brann og eksplosjoner,
  • alvorlig teknisk svikt og
  • innbrudd, hærverk, sabotasje og andre kriminelle handlinger

Sikring: Kraftsystemet skal sikres mot ekstraordinære forhold etter risiko og sårbarhetsvurderinger hjemlet i Forskrift om sikring på jernbane, FEF §2-2, Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-1 (RAMS), Kraftberedskapsforskriften §2-3 og krav i Teknisk regelverk for øvrig.

  1. Utførelse: Teknisk regelverk Banestrømforsyning og Felles elektro stiller relevante krav til sikring av elektrotekniske anlegg med tanke på overspenninger, reservestrømforsyning og utforming av elektrotekniske bygninger og rom.
  2. Utførelse: Kraftberedskapsforskriften med veiledning, spesielt §5, inneholder krav til sikring av energiforsyningsanlegg. Forskriftens krav for ulike klasser kan være strengere enn de generelle kravene i Teknisk regelverk både for banestrømforsyning, kontaktledning og felles elektro. Det er strengeste krav som gjelder.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1625
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse Sikringsforskriften

Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-1 fef §2-2 kbf §2-3 kbf §5

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon