TRV:03192

ID TRV:03192
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Intensjonskrav
Kravtekst n-2: Kraftsystemet for Oslo-området skal i tillegg til n-1-kravet (TRV:03191) være planlagt, utformet og konstruert slik at det kan forsyne togtrafikken med tilstrekkelig effekt innenfor anleggenes grenser for spenning og termisk belastning ved samtidig utfall/stans av to mateenheter i ulike matestasjoner.
  1. Utførelse: Risikoen ved n-2 kan redusers ved
    • Frekvensreduserende tiltak, for eksempel bruk av lastoverføring til andre mateenheter/-stasjoner eller planlegging av stans i lavlastperioder.
    • Konsekvensreduserende tiltak, for eksempel internredundans i mateenheter.
  2. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2205
Relatert krav TRV:03191
Opprettet 2019/02/05
Referanse EH-027288-000 ID27
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon