TRV:03193

ID TRV:03193
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Serieutfall: Ingen hendelser som resulterer i utfall av en eller flere komponenter eller anlegg med normal feilrettingstid eller kortslutninger med forsinket innkobling (blokkert bryter eller feil på vern) skal kunne forårsake serieutfall eller manglende systemstabilitet.
  1. Utførelse: I tilfelle store systemforstyrrelser slik som utfall av to eller flere komponenter eller anlegg kan kontrollert bortkobling eller reduksjon av last aksepteres for at grenser for spenning og termisk belastning på gjenværende komponenter skal overholdes.
  2. Verifikasjon: Risikoen ved (dvs. sannsynligheten for og konsekvensen av) ekstreme hendelser slik som utfall/stans av matestasjon og overføringslinje skal undersøkes.
  3. Operative tiltak: Det bør utarbeides beskrivelse av operative tiltak (for eksempel tiltakskort) til bruk på elkraftsentralen for påregnelige systemforstyrrelser.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Hindre utfall av flere matestasjoner i et område med stort kraftbehov sammenlignet med innstallert ytelse.
Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2205, 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID24
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon