TRV:03196

ID TRV:03196
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Generell kvalitet: Kvaliteten på den elektriske energiforsyningen skal ved normal infrastruktur ikke være en begrensning for påregnelig trafikk.
  1. Utførelse: Påregnelig trafikk skal omfatte fremtidig ruteplan med forsinkelser samt bytte av trekkraftmateriell, ekstratog og endret togvekt.
  2. Utførelse: Normal infrastruktur skal med mindre tilgjengelighetsstudien i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet/Generelt tilsier noe annet omfatte
    1. utfall og vedlikehold av en vilkårlig enkeltkomponent som angitt i #Redundans
    2. både samkjøring, seksjonering og øydrift som angitt i #Systemkrav
    3. planlagte koblingsmuligheter som angitt i #Systemkrav
  3. Unntak: I spesielle tilfeller kan økt kjøretid på grunn av strømforsyningens kvalitet hensyntas i ruteplanleggingen.
  4. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at strømforsyningsanlegget gir tilstrekkelig kraft til togfremføring og at kraften er av ønsket kvalitet innenfor gitte rammer.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1030
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID226
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon