TRV:03197

ID TRV:03197
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Lav spenning: Spenningen på togs strømavtaker skal være god nok til at togene kan følge ruteplanen uten forsinkelse.
  1. Utførelse: Erfaring har vist at en kan anta at tog holder ruta si ved spenning høyere enn 13,5 kV.
  2. Verifisering: Vurderingene som legges til grunn skal baseres på målinger eller beregninger og skal dokumenteres.
  3. Vurdering: Økt kjøretid på grunn av strømforsyningen kan aksepteres så lenge dette ikke blir et problem for togfremføringen.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav, Analyse
Kravhensikt Sikre minimum spenningskvalitet.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1030
Relatert krav
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID231
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon