TRV:03198

ID TRV:03198
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst ENE TSI punkt 4.2.3 beskriver tillatt variasjonsområde for kontaktledningsspenningen hvor Umax2 er definert som høyste ikke-permanente spenning. Det er i Bane NORs nett ingen krav til lengde på «unspecified period» beskrevet under punkt 4.1 bokstav f) i NEK EN 50163:2004 dersom spenningsøkningen forårsakes av tilbakemating av effekt. Følgende presisering gjelder derfor på samme måte som i Kjøretøyforskriftens vedlegg punkt 8.2.1.3:

Høy spenning: Et trekkraftkjøretøy kan kontinuerlig generere spenning opp til Umax2 ved tilbakemating.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Opplyse om en mulighet for å unngå å overdimensjonere anlegget.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID6

ENE TSI 4.2.3

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon