TRV:03199

ID TRV:03199
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Driftsspenning: Påregnelige driftspenninger (både i amplitude og frekvens) skal være ihht. ENE TSI punkt 4.2.3.
  1. Unntak: Et trekkraftkjøretøy kan i tillegg kontinuerlig generere spenning opp til Umax2 ved tilbakemating, se forklaring i avsnittet over (Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimensjonering/Kvalitet).
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at komponenter tåler den spenningen de kan utsettes for.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID7

ENE TSI 4.2.3
FEF §2-1

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon