TRV:03205

ID TRV:03205
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst THDu: Påregnelig total harmonisk spenningsforvrengning (THDu) kan på grunn av stor andel (eldre) kraftelektronikklaster være 30 % .
  1. Betingelse: Andel av enkelte lavere overharmoniske kan antas å være 24 %, 16 % og 5 % av grunntonen for henholdsvis 3., 5. og 7. harmoniske.
  2. Unntak: THDu kan antas å være lavere nær matestasjoner som mater.
  3. Verifikasjon: En teoretisk studie skal beskrive hvordan komponenten fungerer under den påregnelige påkjenningen.
  4. Verifikasjon: Test tilpasset komponenten skal gjennomføres så langt praktisk mulig og bør baseres på konklusjonen fra de teoretiske analysene.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at komponenter tåler belastningen de utsettes for.
Endringsartikler 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID42, FEF §2-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon